ស៊ីអ៊ីតសូដ្យូម Hyaluronate

  • Cationic sodium Hyaluronate

    ស៊ីអ៊ីតសូដ្យូម Hyaluronate

    លក្ខណៈសម្បត្តិដែលលេចធ្លោបំផុតរបស់ HA PLUS គឺប្រសិទ្ធភាពរក្សាសំណើមតែមួយគត់របស់វា។ដោយសារតែក្រុមមុខងារអ៊ីយ៉ុងដូចជា carboxyl ម៉ូលេគុលនេះជាធម្មតាផ្ទុកបន្ទុកអវិជ្ជមាន ខណៈពេលដែលជាទូទៅផ្ទៃនៃសក់ និងស្បែករបស់មនុស្សក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់អវិជ្ជមានផងដែរ។