សូដ្យូម Hyaluronate 1% ដំណោះស្រាយ

  • Sodium Hyaluronate 1% Solution

    សូដ្យូម Hyaluronate 1% ដំណោះស្រាយ

    សមត្ថភាពផ្ទុកទឹកដ៏អស្ចារ្យអាចរក្សាសំណើមនៃស្បែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ម៉ូលេគុល Sodium Hyaluronate ផ្ទុកនូវក្រុម carboxyl និង hydroxyl មួយចំនួនធំ ដែលអាចបង្កើតជាចំណងអ៊ីដ្រូសែនជាមួយនឹងទឹក និងផ្សំជាមួយនឹងបរិមាណទឹកដ៏ច្រើន ដើម្បីឱ្យស្បែកពោរពេញដោយសំណើម ភ្លឺរលោង និងមានភាពបត់បែន។